www.macrostudio.com.tw / 02-2759-4545 / mail : aiway2000@gmail.com / Facebook: haiway2000/ Skype: rebecca112709 / 台北市信義區林口街114巷1號/LINE ID: rebecca112709


2012年1月21日

Sonar x2 - MIDI錄音時軌道的設定

(1)載入軟體音源 synth/+/Cakewlk TTS-1 軟體音原名稱

(2)勾選以下的選項..否則可能會無聲喔..


(3) in 的欄位勾選軟MIDI鍵盤名稱


(4) O的位置勾選軟體樂器名稱


(5)選擇Channel ,一般從1開始選,下一軌就要選2..  依此類推...


(6)選擇音色庫編號,每個音色庫的音色都不一樣..你就都打開看看吧~


                                               (7)選擇樂器名稱...


(8)按下紅色按鈕準備錄音,按下R快速鍵就開始錄音囉~~

沒有留言:

張貼留言

Facebook 即時討論